Hageprosjekt

Kort beskrivelse

Opparbeiding av tomt

 • Planere tomten så den blir på samme høyde(-ish) som terassen
 • Sette opp støttemur i sprengstein mot stien og fellesområdet
 • Sette opp en mindre (støtte)mur mot nabo på sørsiden – ca. 1.5-2m fra nabogrensen, til bedd og beplantning av hekk?
 • Legge plen på tomten (estimert til 350kvm)
 • Kant med dekorstein langs terassen
 • Bytte ut stein-kant langs innkjørsel
 • Støttemur mellom plen og veien – vi ønsker å sette opp hekk mellom disse og rundt den eksisterende plena
 • Renske skråningen og legge grus.
 • Vi skal ha hekk rundt hagen (Thuja Smaragd – trenger ikke å plantes kjempetett – det holder at hekken blir tett når thujaen blir stor. Ser for meg 50-60cm mellomrom). Vi har sett på 125-150 cm høye planter for 250,- per plante.
 • Det er ikke tegnet inn, men vi ønsker også å etablere hekk i enden av innkjørselen.

Notater: Vi ser på mulighet til å gå ut på stien, og ut lekeplassen fra tomten, ellers hekk rundt (se tegning)

Egeninnsats:

 • Bygge ut terrassen nede i hagen med ca. 2m

Snekker

 • Bygge trapp i tre fra carport og ned til hagen
 • Bygge trapp i tre fra (tak)terrassen ned til carporten
 • Renske skråningen og legge grus.

Spørsmål

 • Søknad for støttemur, planering og trapp.
 • Hvordan kjører man inn massen? (mulig vi kan kjøre inn via fellesområdet hvis det gjenopprettes)

Bilder

Oversikt over tomten som viser dagens terreng. Bildene er fra 2014, i dag er det mer vekster på tomten.

Bilder fra finn.no kartet som inkluderer tomtegrenser.

Inspirasjon

Vi ønsker gjerne råd på hva slags alternativer det er for støttemur. F.eks. naturstein, kinesisk granitt eller forskalingsblokker (vi har dette i støttemur mot veien i dag).

Eksempel av støttemur av kinesisk granitt

Grunnet begrenset tilgjengelighet av kinesisk granitt på markedet ser vi først og fremst på naturstein for øyeblikket.

I'm a webdeveloper based in Oslo, Norway. I currently work with web development at Nettmaker.

I would like to change the world, but they won't give me the source…